Chính Sách Bảo Mật

Chương trình tiếp thị liên kết Binpartner luôn chú trọng đến quyền riêng tư. Những vấn đề liên quan đến dữ liệu người dùng mà Binpartner nhận được, lưu trữ hay xử lý cho mục đích cung cấp dịch vụ quảng cáo trên Internet. Binpartner không chuyển và không bán dữ liệu cá nhân của người dùng cho bất cứ ai. Binpartner có quyền cho phép người khác truy cập vào dữ liệu cá nhân của người dùng chỉ trong một số trường hợp ngoại lệ.
Những trường hợp đó có thể là:
- yêu cầu của nhà chức trách hoặc luật pháp theo các thủ tục pháp luật
- các trường hợp mà khách hàng đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân, bao gồm cả việc đồng ý với những quy định về cung cấp dịch vụ tương ứng.


Binpartner có thể cung cấp thông tin tổng hợp chung cho các bên thứ ba, không chứa thông tin cá nhân và không cho phép xác định danh tính cá nhân.
Những thông tin như vậy bao gồm các dữ liệu để xác định tính độc nhất của người dùng, trong khi vẫn giữ kín danh tính của người dùng:
hệ điều hành;
trình duyệt của người dùng;
vị trị địa lý của địa chỉ IP người dùng

 

Binpartner có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin không mang tính cá nhân, những thông tin mà có thể được trình duyệt của người dùng xác định, nhằm cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho khách hàng của Binpartner.

Cookie không có chứa thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại của người dùng hoặc thông tin cá nhân khác mà có thể sử dụng để xác định danh tính của người dùng. Bạn có thể tắt việc sử dụng cookie trong khi bạn sử dụng dịch vụ.


Chương trình tiếp thị liên kết của Binpartner cho phép đối tác có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn hoặc cài đặt tài khoản cá nhân ở bất kỳ lúc nào.
Việc tiếp cận dữ liệu cá nhân của hệ thống khách hàng Binpartner và những thiết lập cá nhân được bảo vệ bằng mật khẩu. Binpartner bảo lưu quyền thực hiện những thay đổi đối với Chính sách Quyền Riêng tư và ngay lập tức thông báo cho tất cả người dùng thông qua địa chỉ email đã được cung cấp khi đăng ký. Phiên bản hiện tại của tài liệu chính sách quyền riêng tư luôn có trên trang web https://binpartner.com.


Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư.