BINOMO СЕРІКТЕСТІК КЕЛІСІМІ

Dolphin Corp LLC (Сент-Винсент пен Гренадин заңдарына сәйкес құрылған компания, тіркеу нөмірі 915 LLC 2021, кеңсесі Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, Сент-Винсент пен Гренадин, бұдан әрі – Компания), Binomo сауда платформасы және Binomo мобильді қосымшасының провайдері, бір тараптан және Binomo сауда платформасын жарнамалауға мүдделі жеке немесе заңды тұлға (бұдан әрі – Серіктестік), екінші тараптан, осы Серіктестік келісімін жасасты.


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Серіктестік www.binpartner.com сайтында (бұдан әрі – «Сайт») Серіктестік аккаунтын тіркеу және жасау арқылы Серіктестік келісімін қабылдайды. Серіктестік келісімін қабылдау Серіктестіктің оның талаптары мен шарттарына толық және сөзсіз келісімін білдіреді.

1.2. Серіктестік келісімінің жасалған жері Сент-Винсент пен Гренадин аралдары болып табылады.

1.3. Сайтта жарияланған Серіктестік бағдарламасының құпиялылық саясаты және Binomo байланыс саясаты Серіктестік келісімінің ажырамас бөлігі болып табылады.

1.4. Сауда платформасына, www.binomo.com Сайтына және Binomo мобильді қосымшасына барлық қосымша сілтемелер өзара баламалы болып табылады.


2. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Осы Серіктестік келісімінің мақсаттары үшін пайдаланылатын терминдер келесі мағыналарға ие:

Белсенді серіктестік – соңғы бір (1) айда www.binomo.com Сайтына кемінде үш (3) Серіктестік трейдерлерді немесе соңғы алты (6) айда Серіктестік бағдарламасына кемінде бес (5) сілтеме жасаған Серіктестік

Жарнамалық материалдар – пайдаланушыларды www.binomo.com Сайтына жіберу үшін Серіктестікке берілетін баннерлер, бастапқы беттер, логотиптер, бейне шолулар және басқа жарнамалық материалдар.

Серіктестік аккаунттары – тағайындалған ID нөмірі және жеке кабинетіне кіру рұқсаты бар Серіктестіктің Сайттағы аккаунты.

Серіктестік теңгерімі – Серіктестік шотындағы Серіктестік төлемдерінің жалпы сомасы.

Серіктестік сілтемесі – Серіктестік статистикасын жазу үшін Компания қолданатын бірегей Серіктестік белгісі бар және Серіктестік пайдаланушыларды www.binomo.com Сайтына жіберу жасау үшін пайдаланылатын біркелкі ресурс локаторы (URL).

Серіктестік төлемдері – бұл Серіктестіктің пайдаланушыларды www.binomo.com Сайтына сілтеме жасау үшін таңдаған Серіктестік бағдарламасы жоспарына сәйкес Компания есептеген және төлейтін Серіктестіктің сыйақысы.

Серіктестің жеке кабинеті – қол жеткізуі шектелген Сайттың бөлімшесі, ол арқылы Серіктестік логин мен парольді енгізу арқылы авторизациялау процедурасын аяқтап, Сауда платформасын алға жылжыта алады.

Серіктестік бағдарламасы – Сауда платформасын жылжыту шарттары мен құралдарын қамтитын Компания мен Серіктестік арасындағы іскерлік ынтымақтастықтың бір түрі.

Серіктес трейдер – серіктес www.binomo.com Сайтына қайта бағыттаған трейдер.

Серіктес келуші – www.binomo.com Сайтының кірушісі, оны сол жерге Серіктестік қайта бағыттады.

Бренд сұрауы – бұл «Binomo» сөзі бар кез келген сөз және/немесе сөз тіркесі.

IP объектілері – құқықтары Қоғамға тиесілі келесі зияткерлік меншік объектілері:

- Binomo тіркелген сауда белгісі;

- www.binomo.com және www.binpartner.com домендік атаулары, сондай-ақ құрамында «binomo» немесе «binpartner» сөздері бар кез келген басқа домендік атаулар;

- www.binomo.com және www.binpartner.com Сайтының Интернет беттерінің интерфейсі.

Рефералдар – Серіктестік Бағдарламаға Серіктестік сілтеме жасаған Серіктес болып табылатын тұлғалар.

Рефералды сілтеме – біркелкі ресурс локаторы (URL), онда Серіктестік статистикасын жазу үшін Компания қолданатын бірегей Серіктестік белгісі бар және Серіктестік Серіктестік бағдарламасына сілтемелерді жіберу үшін пайдаланады.

Рефералды төлемдер – Серіктестік бағдарламасына басқа Серіктестіктерді жібергені үшін Компания есептеген және төлейтін Серіктестіктің сыйақысы.

Спам – мұндай ақпаратты алғысы келмейтін және мұндай әрекеттер мен материалдарға нақты наразылығын білдіретін адамдарға Сауда платформасы туралы ақпаратты тарату.

Трейдерwww.binomo.com Сайтында аккаунтын сәтті тіркеген пайдаланушы. Осы Серіктестік келісімінің мақсаттары үшін тіркелуі аяқталмаған немесе кез келген себеппен және кез келген уақытта Компания қалауымен күшін жойған пайдаланушы Трейдер ретінде қарастырылмайды.

Трейдер идентификаторы – Cеріктестік сілтемесі немесе Трейдер мен Серіктес арасындағы қарым-қатынасты растау үшін Компания белгілеген басқа идентификатор секілді Трейдердің идентификаторы.

Сауда платформасы – бұл Компанияның өз қызметтерін көрсету үшін пайдаланылатын www.binomo.com Сайты арқылы қолжетімді компьютерлік жүйе.


3. СЕРІКТЕСТЕРДІ ТІРКЕУ, СЕРІКТЕС ТРЕЙДЕРЛЕР, РЕФЕРАЛДАР

3.1. Сауда платформасын жарнамалауға және трейдерлерге сілтеме жасауға мүдделі адамдар Сайтта Серіктестік аккаунтын тіркеуі керек.

3.2. Сайтта тіркелу үшін адам келесі әрекеттерді орындауы керек:

- электронды пошта мекенжайын енгізіңіз және құпиясөз орнатыңыз;

- Серіктестік келісімінің талаптары мен шарттарын қабылдау.

Серіктестік келісімнің талаптары мен шарттарын қабылдау арқылы Серіктестік төмендегіге кепілдік береді:

- олардың кәмелетке толған әрекетке қабілетті және/немесе заңды тұлға атынан әрекет етуге заңды күші бар;

- олар осы Серіктестік келісімінің шарттарымен танысып, олармен келіседі.

3.3. Серіктестік аккаунтында Серіктес Серіктестік бағдарламасына және Жарнамалық материалдарға, сондай-ақ пайдаланушыларды www.binomo.com Сайтына жіберу үшін жеке Серіктестік сілтемесіне, Серіктестік бағдарламаны жарнамалауға арналған рефералды сілтемеге қол жеткізе алады және Компания олардың Аккаунттарын осы Серіктестік келісімде баяндалған шарттар бойынша таңдалған Серіктестік бағдарламасының жоспарына сәйкес Серіктестікке олардың Серіктестік және/немесе Рефералды төлемдерін есептейді және төлейді.

3.4. Сайтта тіркелу арқылы Серіктестік Компаниядан электронды хаттарды, соның ішінде жарнамалық хабарламаларды алуға келісімін береді. Егер Серіктестік Компаниядан электронды пошта арқылы ақпарат алғысы келмесе, ол кез келген уақытта Компанияның кез келген электронды поштасындағы «Жазылымнан бас тарту» сілтемесін басу арқылы, Серіктестіктің Жеке кабинетіндегі сәйкес опцияны өшіру арқылы немесе [email protected] электронды пошта мекенжайы арқылы Компанияның Серіктестік қолдау қызметіне хабарласу арқылы жазылымнан бас тарта алады.

3.5. Пайдаланушы Серіктестік сілтемесі арқылы www.binomo.com Сайтында тіркелген кезде Серіктестік трейдері болып саналады.

3.6. Рефералды сілтеме арқылы Сайтта Серіктестік ретінде тіркелу кезінде адам Реферал болады.


4. КОМПАНИЯНЫҢ ЖӘНЕ СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Компания Серіктестікке Сауда платформасын жарнамалау үшін Жарнамалық материалдарды пайдаланудың айрықша емес және басқа тұлғаға берілмейтін құқығын береді.

4.2. Компания ешбір жағдайда Серіктестікке төмендегілерді бермейді:

- Серіктес трейдерлерді қолдауға арналған қосымша құқықтар мен артықшылықтар;

www.binomo.com Сайтына дербес кіретін Трейдерлер  басқа Серіктестіктер және/немесе олардың Рефералды сілтеме арқылы www.binomo.com Сайтына кіретін Трейдерлердің Серіктестік және/немесе Реферал төлемдерін алу құқығы;

- осы Серіктестік келісімінде тікелей қарастырылған жағдайларды қоспағанда, IP объектілеріне немесе Қоғамның басқа мүлкіне кез келген басқа құқықтар.

4.3. Серіктестік Серіктестік бағдарламасы аясында өз қызметін кәсіби және адал түрде жүзеге асыруға міндеттенеді.

4.4. Серіктестік Компанияға трафик көздерінің толық тізімін беруге және жаңа трафик көздері қосылған жағдайда осы тізімді жаңартуға міндеттенеді және тек Компания бекіткен трафик көздерін пайдалануға кепілдік береді.

4.5. Серіктестік келесілер үшін жауапты:

- олардың Серіктестік аккаунтын пайдалану кезіндегі белсенділігі немесе әрекетсіздігі үшін;

- өз құпиясөзінің, Төлем және Серіктестік шотында көрсетілген басқа ақпараттың қауіпсіздігі үшін;

- Компанияның сұрауы бойынша сенімді әрі толық қосымша ақпаратты, оның ішінде мыналарды ұсынғаны үшін:

егер Серіктестік жеке тұлға болса:

- Серіктестік төлқұжатының фотосуреті және жеке деректері немесе Серіктестік жеке куәлігінің немесе Серіктестіктің жүргізуші куәлігінің алдыңғы және артқы жағының ашық беті (парағы);

- жеке сәйкестендіру нөмірі, туған күні, ұлты, тұрғылықты мекенжайы, байланыс деректері, жарнамалық-ақпараттық қызметтің орны мен сипаты (бар болса лицензиялар), салық органдарына тіркеу нөмірі;

- банк реквизиттері және/немесе электрондық әмияндардың деректемелері немесе Серіктестік және Рефералды төлемдері үшін басқа да төлем деректемелері, соның ішінде: бенефициардың аты, банк шотының нөмірі, банк коды (БИК немесе IBAN), банктің аты мен мекенжайы;

егер Серіктестік заңды тұлға болса:

- тіркеу куәлігі және атқарушы органның өкілеттігін растайтын құжаттар;

- құрылған күні, орналасқан жерінің байланыс ақпараты, жарнамалық-ақпараттық қызметтің орны мен сипаты (бар болса лицензиялар), салық органдарына тіркеу нөмірі;

- банк реквизиттері және/немесе электрондық әмияндардың деректемелері немесе Серіктестік және Рефералды төлемдер үшін басқа төлем деректемелері, соның ішінде: бенефициардың аты, банк шотының нөмірі, банк коды (БИК немесе IBAN), банктің аты мен мекенжайы.

4.6. Серіктестік келесі әрекеттерді жасамауы тиіс:

(I) бренд сұрауларын кез келген контекстік жарнамада пайдалануға және/немесе Келушілерге және/немесе Трейдерлерге сілтеме жасау үшін Спамды пайдалану;

(II) Трейдер ретінде тіркелу үшін берілген Серіктестік сілтемесін пайдалану;

(III) Реферал ретінде тіркелу үшін берілген рефералды сілтемесін пайдалану;

(IV) Компания туралы жалған ақпаратты жариялау және тарату;

(V) бір IP мекенжайынан бірнеше Серіктестік аккаунттарын тіркеу;

(VI) берілген Серіктестік және Реферал Сілтемелерін үшінші тұлғаларға қандай да бір жолмен беру;

(VII) www.binomo.com Сайтындағы Трейдерлердің және/немесе Серіктестік трейдерлердің аккаунттарын немесе Сайттағы Рефералдардың аккаунттарын басқару;

(VIII) кез келген алаяқтық схемаларды, соның ішінде: уәжделген трафик, клик тасқыны, айдап әкетуді орнату, жалған орнатулар, спам, жалған жарнама, сөз байласу, жалған қызмет көрсету жүйелерін қолдан жасау жалған пайдаланушыларды, соның ішінде боттарды және Серіктестік қызметкерлері пайдалану, бірақ бұлармен шектелмейді; қашықтағы бағдарламаларды, трояндарды, автоматты шертулерді немесе автоматты орнату сценарийлерін пайдаланушының анық және саналы рұқсатынсыз пайдалану;

(IX) әлеуетті Трейдерлер тұратын елде 18 жасқа толмаған немесе заңды жаста болса да, Сауда платформасына арналған мақсатты жарнамалар;

(X) Сауда платформасын Тыйым салынған елдер (аумақтар) тізімінде (Серіктестік келісіміне 2-қосымша) көрсетілген елдердегі Сайттарда жарнамалау;

(XI) Серіктестіктің және/немесе басқа тұлғалардың және компаниялардың ұқсас немесе салыстырмалы (бәсекелес) өнімдерін, соның ішінде төмендегілер арқылы жарнамалау немесе хабарлау:

- интернетте Сайттарды жарнамалау;

- Компания ұсынатын өнімдер мен қызметтерге ұқсас өнімдерді сатуға арналған онлайн жүйелер, қосымшалар және басқа платформалар;

- Жарнамалық материалдарды немесе IP объектілерін пайдалану;

(XII) IP объектілерін заңсыз пайдалану немесе жарнамалау;

(XIII) Компанияның алдын ала рұқсатынсыз өздерінің жарнамалық материалдарын пайдалану;

(XIV) бұзылған, декомпиляцияланған немесе өзгертілген Жарнамалық материалдарды пайдалану;

(XV) қолмен әдістерді қоса алғанда, әсерлер және/немесе шертулер санын жасанды түрде арттыру үшін кез келген құралдарды қолдану. Жарнамалық материалдарды басу пайдаланушының шынайы қызығушылығының нәтижесі болуы тиіс. Жарнамалық материалдардың кликтерін немесе көріністерін жасанды түрде тудыратын кез келген әдіске қатаң тыйым салынады, соның ішінде, бірақ олармен шектелмейді: қолмен көп рет басу немесе әсер қалдыру, автоматты басуды немесе әсерлерді жасаудың кез келген құралы, сондай-ақ роботтарды немесе жаңылыстыратын бағдарламалық құралды пайдалану;

(XVI) Сауда платформасын жарнамалаудың зиянды әдістерін пайдалана отырып жарнамалауға, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: Сайттардағы, қолданбалардағы немесе басқа нысандардағы, соның ішінде жалған жүйелердегі, қызметтердегі немесе қолданбалардағы немесе сигналдардағы хабарландырулардағы жаңылыстырушы жарнамалар арқылы жылжыту; дұрыс емес немесе асыра айтылған жарнамалық ұрандар немесе жарнамалық материалдар арқылы жылжыту немесе пайдаланушыларды Binomo сауда платформасын пайдалануға және/немесе Binomo қосымшасын жүктеп алуға мәжбүрлеу үшін жалған жарнама формасын пайдалану; және/немесе Google Play, App Store және/немесе басқа қолданбалар дүкеніне қайта бағыттауға әкелетін орнату әдістерін жылжыту немесе пайдалану немесе пайдаланушыға алдын ала ескертусіз Binomo қолданбасын жүктеп алу;

(XVII) Сауда және/немесе Серіктестік аккаунтын өздерінің Серіктестік және/немесе Рефералды сілтеме арқылы тіркеу.


5. СЕРІКТЕСТІК БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖОСПАРЛАР

5.1. Тіркелгеннен кейін Серіктестік қолжетімді Серіктестік бағдарламасының кез келген жоспарын таңдауға құқылы (осы Серіктестік келісіміне 1-қосымша).

5.2. Серіктестік өз жоспарын айына бір реттен жиі емес өзгертуге құқылы.

5.3. Компания Серіктестікке электронды пошта немесе басқа қолжетімді байланыс арнасы арқылы хабарлау арқылы Серіктестік жоспарын немесе оның шарттарын біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы.

5.4. Егер Серіктестік жаңа жоспардан немесе оның жаңа шарттарынан бас тартса, олар оны алған сәттен бастап үш (3) күн ішінде Компанияның хабарламасына жауап ретінде электронды хат жіберуі тиіс. Серіктестіктің Серіктестік туралы хабарламаны алғаннан кейін үш (3) күн ішінде Серіктестік келісімін орындауы Серіктестіктің жаңа жоспарға немесе оның жаңа шарттарына келісімін беретінін білдіреді.


6. СЕРІКТЕСТІК ЖӘНЕ РЕФЕРАЛДЫҚ ТӨЛЕМДЕР

6.1. Серіктестік төлемдерін Компания Серіктестіктің ағымдағы жоспары негізінде есептейді және төлейді (Серіктестік келісіміне 1-қосымша).

6.2. 6.4-тармақта көрсетілген әдіспен Серіктестіктің Серіктестік және/немесе Рефералдық төлемдер сомасын алуы Компанияның сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелерін тиісінше орындауы болып саналады. Серіктестік аударылған сомамен келіспеген жағдайда, Серіктестік осы соманы алғаннан кейін бес (5) жұмыс күні ішінде [email protected]  электронды поштасына хабарлама жіберуі тиіс. Көрсетілген хабарландыру мерзімі өтіп кеткен жағдайда, Серіктестік сыйақы төлеуге шағымдану құқығынан айырылады.

6.3. Серіктестік шотында кемінде бес (5) Серіктестік трейдер тіркелген және Трейдердің алғашқы салымдарының саны бестен (5) кем емес және Серіктестік теңгеріміндегі сома кемінде он (10) АҚШ долларын құраған жағдайда Компания Серіктестік және Рефералдық төлемдерін төлейді. Бұл ретте Компания өз қалауы бойынша Серіктестік және/немесе Рефералдық төлемдерін төлеудің көрсетілген ең төменгі шектерін және төлем кезеңдерін өзгертуге құқылы.

6.4. Серіктестік және жолдама төлемдері ішкі саясат пен қолданыстағы заңнама негізінде Компания ең қолайлы деп санайтын төлем әдісі арқылы төленеді. Төлемдердің жеңілдікті әдісі Серіктестік шотында көрсетілген электронды валюта әмиянына аударылады. Төленген сома қаражатты аударуға немесе айырбастауға байланысты шығындарды қамтиды. Серіктестік мұндай шығындар Серіктестік және Рефералдық төлемдерінің 10% жетуі мүмкін екенін мойындайды.

6.5. Серіктес трейдер Сауда платформасында тексеруден өтпеген немесе осы процедураның нәтижелері қандай да бір себептермен кейіннен жойылған жағдайда, Серіктестік және/немесе Рефералық төлемдерді төлеуден бас тартуға құқылы.

6.6. Тыйым салынған елдердің (аумақтардың) тізімінде (Серіктестік келісіміне 2-қосымша) көрсетілген елдерден (аумақтардан) келетін трафикті Серіктестік және/немесе Рефералдық төлемдерін есептеу кезінде Компания есепке алмайды.

6.7. Компания Серіктестік аккаунтына немесе Серіктестік үшін қолжетімді кез келген басқа Аккаунтқа қатысты қандай да бір күдікті әрекетті анықтаған жағдайда, Компания өз қалауы бойынша Серіктестік және/немесе Рефералдық төлемдерін отыз (30) күнге дейін кейінге шегере алады.

6.8. Тергеу барысында алаяқтық әрекеттер, соның ішінде спам, жалған жарнама, ұрланған несие карталарын пайдалану, сөз байласу, қызметтерді, жүйелерді, премиумдарды немесе жарнаманы бұрмалау, Трейдерлермен Серіктестік немесе Рефералдық төлемдерді тікелей немесе жанама бөлісу туралы ұсыныстар жасалған жағдайда немесе Компанияны алдауға бағытталған үшінші тұлғалардың шоттарын, авторлық құқықтарын немесе сауда белгілерін рұқсатсыз пайдалану, келтірілген залалдың мөлшеріне қарамастан анықталса, Компания Серіктестік Шоттың қызметін Серіктестік төлемсіз тоқтата тұруға және/немесе Жолдама төлемдері, сондай-ақ басқа қорғау құралдарын пайдалануға құқылы.

6.9. Компания келесі жағдайларда Серіктестік және/немесе Рефералдық төлемдерін төлеуді шегеруге немесе жоюға құқылы:

- Серіктестіктің қызметі қолданыстағы заңнаманы бұзады деп пайымдауға дәлелді себептер болған жағдайда;

- Серіктестің қызметі осы Серіктестік келісімінің шарттарын бұзса;

- Серіктестік Серіктестік бағдарламасы шеңберінде Компания сұраған құжатты және/немесе ақпаратты белгіленген мерзімге дейін ұсынбаған жағдайда;

- үшінші тарап Серіктестіктің заңсыз әрекеті, адал емес немесе кәсіби емес мінез-құлқы туралы Компанияға хабарлаған жағдайда;

- Серіктестік сілтемесін пайдалану кезінде Серіктестік қателескен жағдайда;

- Серіктестік Белсенді Серіктестік болып табылмаған жағдайда;

- Серіктестік өзінің менеджерімен немесе Қоғамның басқа өкілімен екі аптадан астам уақыт бойы байланыспаған жағдайда;

- Серіктестік көрсеткен шотқа төлемдер төлем жүйесінің шектеулеріне байланысты (лимиттерден асып кету және т.б.) екі аптадан астам уақыт ішінде алынбаса және Компания бұл туралы Серіктестікке электронды пошта арқылы хабарлаған болса.


7. ҚҰПИЯ

7.1. Жарнамалық материалдардан басқа, Серіктестік келісімді жасасуға және орындауға байланысты Серіктестік Компаниядан алған кез келген ақпарат немесе деректер құпия болып саналады.

7.2. Егер ол келесі тармақтардың бірін қанағаттандырса, ақпарат құпия болып есептелмейді және Серіктестіктің бұл ақпаратқа қатысты ешқандай міндеттемелері болмайды, атап айтқанда:

- ол Серіктестікке белгілі, оның иелігінде болса және оны алу кезінде ешқандай шектеулерге ұшырамаса;

- бұл Қоғамның жөнсіз, немқұрайлы немесе қасақана әрекетінің нәтижесі болып табылса немесе көпшілікке белгілі болса;

- осы Серіктестік шартпен шектелмей немесе бұзбай үшінші тұлғадан заңды түрде Компанияның үшінші тарапқа оны үшінші тарапқа да шектеусіз, сондай-ақ үшінші тұлғаның құқықтарын шектеусіз ұсыну нәтижесінде алынған;

- бұл Серіктестік қолданыстағы заңнамаға сәйкес, оның ішінде уәкілетті мемлекеттік органның кез келген өтінішіне немесе сұрауына байланысты немесе сот шешіміне сәйкес ашуға міндетті ақпарат. Бұл ретте құпия ақпаратты жария етпеу және құпиялылықты сақтау жөніндегі міндеттемелер осы тармаққа сәйкес құпия ақпаратты жария ету жөніндегі міндеттеме туындамайтын барлық тұлғаларға қатысты қолданыла береді;

- Компаниямен жасалған жазбаша келісім бойынша ашуға рұқсат етілген.

7.3. Серіктестік Компанияның алдын ала жазбаша келісімінсіз Компаниядан алынған құпия ақпаратты үшінші тарапқа ашпайды және егер осы Серіктестік келісімінде өзгеше көзделмесе, бұл құпия ақпаратты пайдаланбайды.

Серіктестік келісімінің мақсаттары үшін Тараптар «құпия ақпаратты ашу» терминін ақпаратты: ауызша, жазбаша түрде, тиісті құжаттарды, сызбаларды, эскиздерді, макеттерді немесе басқа заттарды көрсету немесе ұсыну арқылы тарату ретінде түсінетін болады және т.б. Құпия ақпаратты құрайтын ақпарат көпшілікке жарияланған және оған ие болмауы тиіс тұлғаға немесе тұлғаларға белгілі болған кезде осы міндеттемелерді бұзу болып саналады.

7.4. Серіктестік құпия ақпараттың жоғалғаны, жетіспеуі немесе ашылғаны туралы Компанияны дереу хабардар етеді, сондай-ақ жария етуге ықпал ететін немесе әкелетін кез келген мән-жайлар туралы хабарлайды.

7.5. Осы Серіктестік келісімі бойынша Серіктестік тарапынан кез келген нысанда Серіктестікке берілген барлық ақпарат Компанияның айрықша меншігі болады және болып қала береді, ал ақпарат пен олардың кез келген көшірмелері, ақпаратты қайтару немесе жою қолданыстағы заңнамаға қайшы келетін жағдайлардан, сондай-ақ қолданыстағы заңнамада көзделген басқа жағдайлардан басқа, дереу Компанияға қайтарылады немесе Компанияның қалауы бойынша жойылады.

7.6. Барлық құпия ақпарат Серіктестікке «БАР КҮЙІНДЕ» беріледі. Компания құпия ақпараттың дәлдігіне, толықтығына немесе орындалуына тікелей, жанама немесе басқаша кепілдік бермейді.


8. ЖАУАПКЕРШІЛІК

8.1. Серіктестік шарттың 4.6-тармағында көзделген міндеттемелерді бұзған және/немесе тоқтата тұру жағдайында Қоғам Серіктестіктен айыппұл өндіріп алған күнгі Серіктестік теңгерімінің 100% дейін мөлшерінде айыппұл өндіруге және/немесе Серіктестік аккаунтын алдын ала ескертумен бұғаттауға құқылы. 

8.2. Серіктестік шартының 4.6-тармағында қарастырылған Серіктестік міндеттемелерін бұзу туралы Трейдер хабарлаған жағдайда, Компания Серіктестік Аккаунтының жұмысын тергеу барысында тоқтата тұруға құқылы.

8.3. Қоғам Серіктестіктің Серіктестік шотын 3.1-тармақта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдаланатынын және/немесе Шарттың талаптарын бұзғанын анықтаған жағдайда, Компания алдын ала хабардар ете отырып, Серіктестік Аккаунтты тоқтата тұруға құқылы.

8.4. Егер Серіктестік Серіктестік шартының 4.6-тармағының (VIII) тармақшасында көзделген міндеттемелерді бұзса, Қоғам Серіктестікке тиесілі кез келген және барлық Серіктестік төлемдерін ұстап қалуға құқылы.

8.5. Серіктестіктің келесі әрекеттері болған жағдайда Серіктестікке хабарламастан Серіктестік шотын тоқтата тұруға құқылы:

- заңсыз Сайттарды, бизнесті немесе тарату тізімдерін пайдалану;

- интернет-сайттарда немесе Серіктестіктің электрондық тарату тізімдерінде заңсыз тауарлар ұсыныстарымен заңсыз мазмұнды көрсетуге қатысу;

- жала жабатын, беделін түсіретін, әдепсіз, қорлайтын, қатыгез, фанатикалық, жеккөрінішті, заңсыз, қауіпті немесе порнографиялық материалдарды немесе осындай сипаттағы Сайттарға сілтемелерді қамтитын немесе насихаттайтын Сайттарды пайдалану;

- кез келген Сайтта жарнамалық материалдарға сілтемелерді тарату тізімдерінде, баннерлік желілерде, есептегіштерде, қонақ кітапшаларында, IRC арналарында немесе осыған ұқсас басқа интернет ресурстарында ретсіз орналастыру;

- кез келген құрылғыларды, бағдарламаларды, роботтарды, жасырын фреймдерді немесе қайта бағыттауды немесе жалған трафикті пайдалануды қоса алғанда, кез келген әділетсіз операцияларды ұйымдастыру немесе оларға көмек көрсету;

- Компанияның алдын ала жазбаша келісімінсіз Компаниямен рұқсат етілмейтін кез келген қызмет үшін сыйлық, ұпай немесе өтемақы беретін кез келген жарнамалық науқанды жасау немесе ұйымдастыру;

- IP объектілерін немесе Компанияның іскерлік беделін әлсірету, бұрмалау немесе жамандату;

- кез келген пайдаланушыға шығындарды тікелей немесе жанама өтеумен кез келген транзакцияларды ұсыну.

8.6. Компания кез келген басқа қолжетімді қорғау құралдарына қоса, Серіктестік және/немесе Рефералдық сілтемесін жарамсыз деп тануға және сол Серіктестіктің Серіктестік және/немесе Рефералдық төлемдерін төлемей олардың Серіктестік Аккаунтына кіруін дереу бұғаттауға құқылы.

8.7. Компания кез келген уақытта Серіктестік және/немесе Рефералдық төлемдерді тоқтатуға және/немесе сақтап қалуға және/немесе Серіктестікке жарнамалық материалдарға қол жеткізуді тоқтатуға құқылы, егер әрекеттер орын алды немесе мәтін не суреттер пайдаланылды деген негізді күдік туындаса, қолданыстағы заңнаманы бұзатын немесе бұзуы мүмкін немесе бұл әрекеттердің Компания үшін жағымсыз коммерциялық салдары болуы мүмкін деп пайымдауға негізді негіздер бар.


9. ЖАУАПКЕРШІЛІК ШЕКТЕУЛЕРІ. КЕПІЛДІКТЕР. ӨТЕМАҚЫ

9.1. Серіктестіктің қызметі немесе әрекетсіздігі үшін Қоғам жауап бермейді.

9.2. Кез келген жағдайда Компанияның, оның директорларының, акционерлерінің, еншілес ұйымдарының, қызметкерлерінің немесе агенттерінің жауапкершілігі осы Серіктестік келісімін орындау немесе бұзу нәтижесінде Серіктестікке келтірілген залалдарды немесе залалды өтеу жауапкершілігін қамтымайды, сондай-ақ жанама, ерекше жағдайларға, кездейсоқ немесе жазалау залалдарына немесе шығындарға (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, жоғалған пайда, жанама залал, кіріс жоғалуы, деректердің жоғалуы немесе беделге нұқсан келтіру) салдарынан болатын төтенше, кейінгі немесе басқа қосымша шығындар, тіпті Серіктестік мүмкіндігі туралы ескертілді. Қоғамның жауапкершілігі Қоғамның өрескел немқұрайлылығы немесе қасақана заңсыз әрекеттері нәтижесінде Серіктестікке келтірілген тікелей залалдың мөлшерімен шектеледі.

9.3. Компания кез келген бағдарламалық жасақтаманың, аппараттық құралдың немесе байланыс құралдарының немесе басқа жүйелердің (Серіктес және Компания үшін) ақаулары немесе дұрыс жұмыс істемеуі үшін жауапты емес.

9.4. Серіктестік форс-мажорлық жағдайлардан туындаған шығындар үшін Компания жауап бермейді. Форс-мажорлық жағдайларға шектеусіз мыналар жатады: табиғи апаттар, техногендік апаттар, әскери іс-қимылдар, террористік актілер, көтерілістер, азаматтық толқулар, ереуілдер, тәртіпсіздіктер, осы Серіктестік келісімнің орындалуына әсер ететін үкіметтік шектеулерді енгізу, енгізу (немесе) өзгерістер) нарықтық және/немесе валюталық реттеу және биржалық сауданы тоқтату.

9.5. Сайтты пайдалану кезінде Серіктестік жасанды интеллект, мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету, «боттар» деп аталатын немесе Серіктестік бағдарламасының бағдарламалық жасақтамасындағы осалдықтарды пайдаланып пайда тапса, мұндай пайда Компанияның қаржылық жауапкершілігі болып табылмайды және Серіктестікке төленбейді.

9.6. Компанияның жауапкершілігі кез келген жағдайда келесі сомалардың ең аз көлемімен шектеледі: (1) жауапкершілікке әкеп соғатын оқиға басталғанға дейін өткен бір (1) ай ішінде Серіктестікке төленген Серіктестік төлемдерінің жалпы сомасы немесе (2) бес мың (5 000) АҚШ доллары.

9.7. Қолданыстағы заңмен рұқсат етілген дәрежеде Компания Сауда платформасының қолжетімділігі және вирустардың, қателердің немесе қауіпсіздікке қатерлердің болмауына қатысты кез келген айқын немесе жанама кепілдіктерді қоса алғанда, кез келген айқын немесе жанама кепілдіктерден бас тартады.

9.8. Серіктестік төмендегілерге кепілдік береді:

- Компанияның, сондай-ақ оның директорларының, акционерлерінің, еншілес ұйымдарының, қызметкерлерінің немесе агенттерінің кез келген залалдарды өтеу және оларды кез келген жауапкершіліктен, талаптардан, шығындардан немесе залалдардан, соның ішінде Серіктестік, серіктес трейдерлер және/немесе Серіктестік рефералдардың әрекеттерінен туындаған заң қызметтеріне қатысты ақылға қонымды шығындардан тікелей немесе жанама түрде қорғауды қамтамасыз ету. Компания Серіктестіктен және/немесе Рефералдық төлемдерінен өтеуді шегеруге құқылы, егер оны өндіріп алу үшін себептер болса;

- олардың жеке/заңды тұлғаның жеке заңнамасына және Серіктестік келісімге қолданылатын заңнамаға сәйкес осы Серіктестік келісімі бойынша өз міндеттемелерін орындау мүмкіндігі бар екенін және олардың әрекеттері қандай да бір заңнаманы, құқықтық актіні немесе ережелерді бұзбайтындығына;

- олар Серіктестік бағдарламаға қатысудың артықшылықтарына тәуелсіз бағалау жүргізгенін және ықтимал тәуекелдерді талдағанына;

- олардың Компанияға берілген барлық жеке мәліметтері шынайы, нақты және өзекті болуына.

9.9. Серіктестік Серіктестік және/немесе Рефералдық төлемдеріне қатысты қолданыстағы салық заңнамасының талаптарын орындау үшін жеке дара жауапты. Компания есептелген және төленген сомалар туралы кез келген ақпаратты кез келген мемлекеттік органдарға беруге құқылы.

9.10. Осы Серіктестік келісімі бойынша құпия ақпаратты жарияламау шарттары бұзылған жағдайда Компания Серіктестіктен құпия ақпаратты ашуға (пайдалануға) байланысты залалдарды толық көлемде өтеуді талап етуге құқылы. Серіктестік Компанияға құпия ақпаратты рұқсатсыз жария ету (пайдалану) салдарынан келтірілген шығындарды өтеуге кепілдік береді.


10. ШАҒЫМДАР МЕН ДАУЛАРДЫ ШЕШУ

10.1. Тараптар барлық дауларды келіссөздер арқылы шешуге тырысуы керек.

10.2. Дау туындаған жағдайда, Серіктестік шағымды келесі электронды пошта мекенжайына жіберуге құқылы: [email protected].

10.3. Серіктестіктің шағымы алынған күннен бастап бес (5) жұмыс күні ішінде, шағымда Серіктестік шартының талаптарын Қоғамның бұзу фактілерінің дәлелді сипаттамасы және қажетті дәлелдемелері (бар болса) болған жағдайда қаралады.

10.4. Шағым берген кезде Серіктестік келесі ақпаратты көрсетуі керек:

- Серіктестік туралы ақпарат (Серіктестіктің логині және электронды пошта мекенжайы), даудың күні, уақыты және сипаттамасы, Серіктестік талаптары;

- шағым сомасы және оның қалай есептелгендігінің негіздемесі (егер шағым ақшалай бағалауға жататын болса);

- Серіктестік шартының тиісті баптарын қоса алғанда, талаптардың негіздемесі және оларды растайтын дәлелдемелер;

- шағымға қоса берілетін құжаттар тізбесі және Серіктестік куәландырған басқа да дәлелдер (бар болса);

- дауды шешу үшін қажетті басқа да мәліметтер.

Даудың мүмкіндігінше тез шешілуі үшін Серіктестік жоғарыда аталған барлық ақпаратты толық көлемде ұсынуы керек.

10.5. Шағым осы Серіктестік шартының 10.4-тармақтарында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда және/немесе келесі шарттардың кез келгені болған жағдайда,

- шағымдар дау туындаған күннен кейін он төрт (14) жұмыс күнінен астам уақыт өткен соң берілсе;

- шағымда Серіктестік арандатушылық мәлімдемелер, негізсіз айыптаулар немесе Қоғамның іскерлік имиджін «кемсітетін» қорқытулар жасайды;

- алынған хабарламада Компанияға және/немесе оның қызметкерлеріне бағытталған қорқытулар, қорлаулар немесе әдепсіз сипаттағы лексика болса,

Серіктестіктің шағымын қарау қабылданбауы мүмкін.

10.6. Дауды қарау бөлігі ретінде Серіктестікке қосымша құжаттарды, түсініктемелерді немесе ақпаратты ұсыну сұралуы мүмкін. Серіктестіктің шағымын қарау онда көрсетілген фактілер мен сервер журналдарының жазбалары негізінде жүзеге асырылады. Дауды қарау кезінде сервер журналдарының жазбалары басқа дәлелдемелерден басым болады.

10.7. Шағым берілген күннен кейінгі күннен бастап он (10) жұмыс күні ішінде Компания Серіктестікке дауды шешу бойынша қабылданған шаралар туралы жауап, сондай-ақ Серіктестіктің одан әрі әрекеттері бойынша ұсыныстар береді. Қоғам дауды шешу үшін қосымша ақпарат алу қажет болған жағдайда, ол Серіктестікке хабарлай отырып, шағымды қарау мерзімін ұзартуға құқылы.

10.8. Компанияның жоғалған пайданы өндіріп алуы және/немесе моральдық зиянды өтеуі туралы шағымдар қарауға қабылданбайды.

10.9. Егер Серіктестікке жауап жіберілген сәттен бастап бес (5) жұмыс күні ішінде олар жауапқа шағымданбаса, дау шешілді деп есептеледі.

10.10. Дау Қоғамға шағым түскен күннен бастап бір (1) ай ішінде Тараптар оны реттей алмаса, сот тәртібімен қаралуы мүмкін.


11. СЕРІКТЕСТІК КЕЛІСІМНІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ, ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ

11.1. Серіктестік келісімі Серіктестік Сайтта тіркелген кезде заңды күшіне енеді.

11.2. Серіктестіктің және Қоғамның Серіктестік шартында белгіленген міндеттемелері мен құқықтары ұзақ мерзімді акт болып саналады және Серіктестік шарты бұзылғанға дейін жарамды.

11.3. Компанияның кез келген уақытта Серіктестік келісіміне түзетулер енгізуге құқығы бар. Серіктестік шартына түзетулер енгізілген жағдайда, егер түзетулер күшіне ену үшін басқа мерзім белгіленбесе, олар Серіктестік келісімінің өзгертілген мәтіні Сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді. Серіктестік Сайтта жарияланған Серіктестік келісімінің ағымдағы нұсқасымен дербес танысуға міндетті.

11.4. Егер Серіктестік Серіктестік келісімінің өзгертілген нұсқасымен келіспесе, олар Сауда платформасын жарнамалауды тоқтатуы және [email protected] электронды пошта мекенжайы арқылы Компанияның Серіктестікке қолдау көрсету қызметіне хабарласу арқылы өз аккаунтын бұғаттауы керек.

11.5. Осы Серіктестік келісімі төмендегі жағдайларда тоқтатылуы мүмкін:

- кез келген Тараптың бастамасы бойынша;

- Серіктес қайтыс болған/таратылған немесе олардың әрекетке қабілетсіздігі танылған жағдайда;

- Компания таратылған жағдайда.

11.6. Серіктестік шартты бұзу негіздеріне қарамастан, Қоғам Серіктестік шартында көзделген тәртіппен Серіктестік алдындағы өз міндеттемелерін орындауға міндеттенеді.

11.7. Серіктестік олардың уәждеріне қарамастан кез келген уақытта осы Серіктестік келісімін бұзуға құқылы.

11.8. Осы Серіктестік келісімін бір жақты бұзу үшін Серіктестік [email protected]  электронды пошта мекенжайы арқылы Компанияның Серіктестікке қолдау көрсету қызметіне хабарласу арқылы өз аккаунтын бұғаттауы тиіс.

11.9. Егер Серіктестіктің өтініші бойынша Компания оның аккаунттың алып тастаса, Серіктестік келісімі бұғаттауды алып тастау кезінде қолданыста болған нұсқаға сәйкес өз әрекетін қайта бастайды.

11.10. Компания осы Серіктестік келісімін себептерді көрсетпестен біржақты тәртіпте бұзуға құқылы.

11.11. Серіктестік келісім-шарт тоқтатылған сәттен бастап Серіктестік бұдан былай Серіктестік және/немесе жаңа серіктес трейдерлер үшін жолдама төлемдерін есептемейді. Сонымен қатар, Серіктестік келісімі тоқтатылған күннен бастап үш (3) ай ішінде Серіктестік және/немесе Серіктестік Рефералдары үшін Серіктестік және/немесе Рефералдық төлемдерін төлеуді жалғастырады, егер бұзу үшін негіз (IX) тармақшалары болмаса, 4.6-тармағының (X) немесе Серіктестік келісімінің 8.5-тармағының кез келген тармақшасы.

11.12. Серіктестік келісім қандай да бір себептермен бұзылған жағдайда, Серіктестік бұзылған күннен бастап үш (3) жұмыс күні ішінде барлық Жарнамалық материалдарды пайдалануды тоқтатуы және оларды Сайттары мен Интернеттегі беттерінен жоюы керек.

11.13. «Құпиялылық» бөлімі Серіктестік келісімі тоқтатылғаннан кейін бес (5) жыл бойы күшінде қалады.


12. ҚОСЫМША

12.1. Серіктестіктің Серіктестік келісімі бойынша құқықтары мен міндеттерін үшінші тарапқа толық немесе ішінара беруге құқығы жоқ.

12.2. Серіктестік немесе олардың атынан әрекет ететін Серіктестік келісімін орындайтын тұлғалар жарамсыз, жарамсыз деп тануға немесе IP объектілерімен жұмыс істеуді реттейтін Серіктестік келісімінің ережелеріне қарсы шығуға құқығы жоқ.

12.3. Трейдерлер мен Серіктес трейдерлер әрқашан Компанияның клиенттері болып саналады, ол Трейдер байланыс деректер базасының жалғыз және эксклюзивті иесі болып табылады. Серіктестік Компанияның жазбаша рұқсатынсыз Трейдермен немесе Серіктестік Трейдермен байланысуға құқылы емес. Егер мұндай мақұлдауды Компания ұсынса, бірақ кейіннен Серіктестік жасаған мұндай байланыс Компанияның мүдделеріне қайшы келетіні анықталса, соңғысы берілген мақұлдауды қайтарып алуға, Серіктестік келісімін біржақты тәртіппен бұзуға және кез келген келісімді сақтауға және Серіктестікке тиесілі барлық Серіктестік және/немесе Рефералдық төлемдерін ұстап қалуға құқылы.

12.4. Компания және Серіктестік тәуелсіз агенттер болып табылады және Серіктестік келісімінің ешбір ережелері Тараптар арасында серіктестік, бірлескен кәсіпорын немесе агенттік қатынастарды құру ретінде түсіндірілмейді.

12.5. Компания ешбір жағдайда Серіктестікке оның атынан ақпараттық хабарламаларды немесе қандай да бір мәлімдемелерді жариялауға рұқсат бермейді.

12.6. Серіктестік келісімінің шарттарын қабылдау арқылы Серіктестік Серіктестік бағдарламасының Компанияның жеке деректерін өңдеуін реттейтін Құпиялылық саясатымен келіседі.

12.7. Серіктестік келісімінің шарттарын қабылдай отырып, Серіктестік Компания атынан байланысты реттейтін және Интернетте Серіктестік жариялаған жарнамалық материалдардың барлық түрлеріне қолданылатын Binomo коммуникация саясатымен келіседі.

12.8. Серіктестік келісімі Серіктестік пен Компания арасындағы ынтымақтастықтың барлық шарттарының ең толық және түпкілікті сипаттамасы болып табылады және барлық алдын ала ауызша немесе жазбаша келісімдерді ауыстырады.

12.9. Серіктестік келісімі Сент-Винсент пен Гренадин заңдарымен реттеледі. Серіктестік келісімінен немесе оған байланысты туындайтын кез келген дау, оның бар болуы, жарамдылығы немесе тоқтатылуына қатысты кез келген мәселені қоса алғанда, Сент-Винсент пен Гренадин заңдарына сәйкес сот арқылы беріледі және түпкілікті шешіледі.

12.10. Осы Серіктестік келісімінің ағылшын тіліндегі мәтіні мен басқа тілдердегі мәтін арасында сәйкессіздік болған жағдайда, Серіктестік келісімінің ағылшын тіліндегі нұсқасы басым болады.


2023 жылғы 15 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледіСеріктестік келісіміне 1-қосымша

Серіктестік бағдарлама жоспарлары


ТҮСІМДІ ҮЛЕСТІРУ ЖОСПАРЫ

Серіктестік төлемдері белгілі бір сомамен белгіленбейді және Сауда платформасындағы белсенді серіктес трейдерлердің жалпы сауда белсенділігіне байланысты. Серіктестік трейдер Сауда платформасында осындай Серіктестік трейдер тіркелген күннен бастап үш жүз алпыс (360) күнтізбелік күн ішінде белсенді болып саналады.

Серіктес трейдер тіркелген күннен бастап тоқсан (90) күн ішінде мұндай Серіктес трейдерге жасалатын Серіктестік төлемдер 0,8 төмендеу коэффициентімен есептеледі.

Тарифтер

Тарифтер Серіктестіктің географиялық және басқа жұмыс жағдайларына байланысты Серіктестіктің жеке кабинетінде көрсетіледі.

Статистика

Серіктестік және жолдама төлемдерінің есептеулері Серіктестіктің жеке кабинетінің «Статистика» бөлімінде АҚШ долларында онлайн режимінде жүзеге асырылады.

Жолдама төлемдері

Реферал ставкасы Реферал табысының 5% құрайды.

Тексеру

Серіктестік төлемдері Компанияның Қауіпсіздік қызметі департаменті тексергеннен кейін жиналады.

Компанияның Қауіпсіздік қызметі департаменті атрибуциядан кейінгі алаяқтық ретінде анықтаған трафик пен оқиғалар Серіктестікке төленетін төлем сомасынан шегеріледі.

Төлем тәртібі

Компания өткен күнтізбелік аптаның негізінде (әдетте, ағымдағы күнтізбелік аптаның бейсенбісінде) Серіктестікке жиналған Серіктестік және Рефералдық төлемдерін төлейді. Серіктестік сыйақыны мерзімінен бұрын алу туралы сұрау салуды жіберуге құқылы. Серіктестікке мерзімінен бұрын төлем жасау немесе Серіктестікке жолдама төлеу туралы өтінішті алған күннен бастап екі (2) жұмыс күні ішінде Компания мерзімінен бұрын төлем жасаудан бас тартуға немесе шешім қабылдауға құқылы.

Басқа шарттар

Компания түсімді бөлу жоспарының мөлшерлемелерін біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы.CPA ЖОСПАРЫ (БІРІНШІ ДЕПОЗИТ ҮШІН ТӨЛЕМ)

Серіктестік төлемдері Сауда платформасында бірінші депозит жасаған әрбір Серіктестік трейдер үшін осындай Серіктестік трейдер Сауда платформасында тіркелген айдан кейінгі күнтізбелік айдан кешіктірмей бекітіледі және есептеледі.

Бұл жоспар Серіктестіктің жеке менеджеріне өтініші бойынша қолжетімді.

Тарифтер

Тарифтер Серіктестіктің географиялық және басқа жұмыс жағдайларына байланысты жеке анықталады.

Статистика

CPA Mobile: Серіктестік төлемдерінің есептеулері AppsFlyer MMP арқылы АҚШ долларында онлайн режимінде орындалады. Мұндай жағдайларда Серіктестік CPA жоспарына қол қойған сәттен бастап бір (1) жұмыс күні ішінде өзінің AppsFlyer жеке шотында «мөлдірлік» параметрін ашуға міндеттенеді.

CPA Web: Серіктестік төлемдерінің есептеулері Серіктестіктің жеке кабинетінің «Статистика» бөлімінде АҚШ долларымен онлайн режимінде жүзеге асырылады.

Тексеру

Есепті кезең 1 (бір) күнтізбелік айды құрайды. Күнтізбелік ай – айдың бірінші күнінен басталып, айдың соңғы күніне дейін аяқталатын күндер саны («Есептік кезең»). Есептік кезең аяқталғаннан кейін Компания күнтізбелік отыз (30) күн ішінде Есепті кезеңді жабады (Серіктес ұсынатын қызметтерді қабылдайды).

Қызметтер Серіктестік аккаунтында көрсетілген Серіктестіктің электронды мекенжайына «__ бастап __ дейінгі кезеңдегі қызметтер қабылданады» деген сөз тіркесі бар хат жіберілгеннен кейін қызметтер қабылданған болып саналады.

Appsflyer Protect 360 және/немесе Компанияның қауіпсіздік қызметі департаменті алаяқтық ретінде анықтаған трафик пен оқиғалар Серіктестікке төленетін төлем сомасынан шегеріледі.

Төлем тәртібі

Компания Серіктестікке жиналған Серіктестік және Реферал төлемдерін Есептік кезең аяқталғаннан кейін күнтізбелік отыз (30) күн ішінде төлейді.

Басқа шарттар

Компания CPA жоспарының мөлшерлемелерін біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы.
Осы Серіктестік келісіміне 2-қосымша

Тыйым салынған елдер тізімі (территориялар)

 

Албания

Ауғанстан

Андорра

Австралия

Австрия

Беларусь

Бельгия

Болгария

Канада

Хорватия

Куба

Кипр

Чех Республикасы

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Германия

Греция

Гаити

Гонконг

Венгрия

Исландия

Иран

Ирак

Ирландия

Израиль

Италия

Ямайка

Жапония

Латвия

Ливия

Лихтенштейн

Литва

Люксембург

Мали

Мальта

Молдова

Монако

Мьянма

Нидерланды

Жаңа зеландия

Никарагуа

Солтүстік корея

Норвегия

Палестина

Польша

Португалия

Румыния

Ресей

Сент-Винсент және Гренадин аралдары

Сан-Марино

Сенегал

Сингапур

Словакия

Словения

Оңтүстік Судан

Испания

Швеция

Швейцария

Сирия

Біріккен Араб Әмірліктері

Біріккен корольдігі

АҚШ

Ватикан

Зимбабве